Års- och
hållbarhets­redovisning 2017

Hygien och hälsa är centralt för människors välbefinnande.

Vi på Essity vill öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa.

Välkommen till

Essity ökar människors välbefinnande

Vd-ord

”Essity ska fortsätta växa både organiskt och via förvärv samtidigt som vi förbättrar lönsamheten”.

Magnus Groth
Vd och koncernchef

Läs mer

Detta är Essity

 • Nettoomsättning 2017
  109 265 MSEK
 • Försäljning i cirka
  150 länder
 • Justerad EBITA1) 2017
  13 405 MSEK
 • Medarbetare, cirka
  48 000 världen över

1)Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar exklusive jämförelsestörande poster.

Våra tre affärsområden

Personal Care

Läs mer

Consumer Tissue

Läs mer

Professional Hygiene

Läs mer

Året i korthet

Nettoomsättning 2017

per region
worldmap_sv.png
per land, MSEK
net-sales_sv.png

Essity utbildade fler än 2,5 miljoner inom hygien och hälsa

 • 100 000

  blivande föräldrar

  Fler än 100 000 blivande föräldrar utbildades i amning, nutrition och hygien samt i hur förlossningen påverkar kvinnan och kvinnans kropp.

 • 300 000

  barn

  Nära 300 000 barn och unga utbildades i handhygien genom insatser i skolor, samt via en populär och pedagogisk app ”Ellas handtvättsäventyr”.

 • 100 000

  sjuksköterskor

  Drygt 100 000 sjuksköterskor och annan vårdpersonal utbildades om inkontinens, hudvård, demens, lymfologi och sårvård runt om i världen.

Nyckeltal 2017

Nettoomsättning
109 265 MSEK
Justerat rörelseresultat1)
12 845 MSEK
Operativt kassaflöde
12 723 MSEK
Organisk försäljning
+1,2 %
Justerad rörelsemarginal1)
11,8 %
Resultat per aktie
11,56 SEK

1)Exklusive jämförelsestörande poster.

Läs mer

Våra styrkor

 • Ledande på en attraktiv och växande hygien- och hälsomarknad
 • Stark närvaro på tillväxtmarknader
 • Ledande marknadspositioner och starka varumärken
 • Framgångsrika innovationer
 • Fokus på effektiviseringar och kostnadsbesparingar
 • Lönsam tillväxt och starka kassaflöden
Läs mer

Varumärket Essity och våra initiativ

Läs mer