En värdeskapande strategi

Essitys vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Vår affärsverksamhet bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Affärsmodellen och strategin är utformade för att maximera värdeskapandet för bolagets intressenter. Genom att analysera vår omvärld samt de drivkrafter och risker som påverkar oss skapar vi en strategi för lönsam och hållbar tillväxt.

Klicka för att utforska

Vår process för en värdeskapande strategi

Externa trender och drivkrafter

Risker, omvärldsdialog och väsentlighets­analys

Strategiskt ramverk

Mål och utfall

Uppföljning

Externa trender och drivkrafter

 • Externa trender och drivkrafter

  Läs mer

Risker, omvärldsdialog och väsentlighetsanalys

 • Risker, omvärldsdialog och väsentlighetsanalys

  Läs mer

Strategiskt ramverk

Mål och utfall

Uppföljning

 • Vinna i utvalda marknader och produktkategorier

  Läs mer
 • Resurseffektiv produktion

  Läs mer
 • Essitys tre affärsområden

  Läs mer

I arbetet med att utforma Essitys affärsstrategi analyserar vi de omvärldstrender och förändringar som kontinuerligt pågår. Vi identifierar de makroekonomiska drivkrafter som vi anser vara mest relevanta för vår verksamhet för att ta tillvara de möjligheter och arbeta med de risker som är förknippade med dem. Vi behöver förstå hur trender påverkar Essity och hur bolaget ska dra nytta av och svara upp mot dem. Riskvärdering och riskhantering är en del av strategiprocessen. Essity kartlägger de risker som föreligger och de möjliga konsekvenser dessa kan innebära för bolaget. Vi är i kontinuerlig dialog med kunder och konsumenter för att utveckla produkter och lösningar som möter de behov som finns och löser de utmaningar som många möter i sin vardag. Till grund för Essitys strategi ligger en väsentlighetsanalys där Essity och bolagets intressenter prioriterar de frågor och områden som uppfattas som viktiga för bolaget. Genom denna process skapar Essity en strategi för lönsam och hållbar tillväxt.