Personligt välbefinnande
– nyckeln till offentlig utveckling

Hygien- och hälsorapporten 2018–2019

Presenterad i samarbete med

Förord från Essity

Det är dags att omvandla insikter till åtgärder

Som ett ledande globalt hygien- och hälsoföretag har Essity unika kunskaper och insikter för att driva en global dialog om det starka sambandet mellan hygien, hälsa och välbefinnande.

Läs mer

Förord från WSSCC

Att sätta människan i centrum

Vi kan inte prata om att ändra policyer och praxis utan att hålla människor i åtanke, utan att ha lyssnat på dem, utan att förstå deras behov och utan att förstå rådande föreställningar och vanor.

Läs mer
Om rapporten och samarbetet

Ladda ned pdf

Personligt välbefinnande – nyckeln till offentlig utveckling

Hygien- och hälsorapporten 2018–2019

Vad tror du att man svarade?

Den här rapporten baseras på en kombination av våra egna erfarenheter, lärdomar från tredjepart och enkätundersökningar från allmänhet över hela världen. Den globala undersökningen som ligger till grund för rapporten genomfördes under slutet av 2017.

Skräddarsy detaljerade svar
från 15 länder utifrån vad du
själv är intresserad av i de digitala
undersökningsresultaten för 2018!

Early adopters

Säkerställa en bra grund för nästa generation

Ett av de tidigaste tecknen på ett barns självständighet är att lära sig att ta hand om sin personliga hygien och hälsa. När barn föds är varje fysiskt behov omhändertaget av deras vårdgivare.
Bristfälliga hygieniska förhållanden är det största hindret för användning av skoltoaletter

”Den främsta belöningen är samarbetet med föräldrarna.”

Josefine, förskollärare, Sverige
Läs mer

Mer från det här kapitlet

Investera i hygien för livet

Läs mer

Menstruation behöver prioriteras högre i hälsosammanhang

Läs mer

Utbildning i menstruationshygien

Läs mer

Kvinnor på frammarsch

Att stärka kvinnor genom att ta deras behov i beaktande

Den globala rörelsen för jämställdhet mellan könen har verkat gå framåt en längre tid. Men förra året bevittnade vi inte bara ett stopp, utan ett steg tillbaka.

Mens uppfattad som en kvinnas ensak

73%

av mödrar

40%

av fäder

har talat med sin dotter eller sina döttrar om mens

32%

av mödrar

30%

av fäder

har talat med sin son eller sina söner om mens

”Mens är till sin natur varken kontroversiell eller politisk. Det är en normal och hälsosam del av flickors och kvinnors biologi och bör aldrig användas som grund för diskriminering, ojämlikhet eller skada.”

Michelle Milford Morse, United Nations Foundation
Läs mer

Mer från det här kapitlet

Främjande av politisk förändring i Väst- och Centralafrika

Läs mer

Öka medvetenheten om menscykelns roll för kvinnors hälsa

Läs mer

Utbildning om menstruell hälsa för ökad kunskap och tidigare diagnos

Läs mer

Fysiska förändringar, ändrade behov

Säkerställa god hälsa genom livets olika stadier

Att kunna möta och hantera sina fysiska behov under hela livet är djupt sammanflätat med en känsla av värdighet och egenmakt. Men full kontroll är ett tillstånd som inte är möjligt att uppnå för alla vuxna under livets alla faser.

71%

oroar sig över att inte kunna gå på toaletten på egen hand när de blir äldre eller sjuka

67%

oroar sig över att inte kunna ta hand om sin personliga hygien

”Idag är min urininkontinens oftast under kontroll, men det finns fortfarande dagar då jag inte kan lämna huset på grund av avföringsinkontinens”.

Mario, flamländska Spina Bifida och Hydrocephalus-föreningen, Belgien.
Läs mer

Mer från det här kapitlet

Att bekämpa vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Lokala röster påverkar den politiska processen

Läs mer

Fördelarna med att ha individfokus i kontinensvården

Läs mer