Investera i hygien för livet

Att föra samman små barn i ett trångt utrymme är ett recept för att sprida infektioner. Vissa infektioner är oundvikliga, men många studier visar att en bättre hygien i förskolor och skolor har en betydande inverkan på frånvaro i samband med sjukdom. Marianne Bengtsson, hygiensjuksköterska på en lokal folkhälsomyndighet i västra Sverige, har arbetat i över tio år med smittskyddsfrågor i förskolor, och har direkt kunnat bevittna hur hygien kan påverka utbildningens kvalitet.

En betydande miljö är förskolor. Barn i förskolor är oftare sjuka än barn som vårdas i hemmet, vilket bland annat leder till onödig användning av antibiotika. Sedan 2006 har Marianne Bengtsson arbetat som hygiensjuksköterska med att assistera förskolor i västra Sverige. Hennes arbete initierades som ett projekt av den lokala folkhälsomyndigheten som ett sätt att förhindra infektioner, minska användningen av antibiotika och bekämpa antimikrobiell resistens.

− De fick många samtal från förskolorna om infektioner. Personalen som arbetar i förskolorna har inte fått någon utbildning i hygien och hälsa och det finns mycket begränsade resurser tillgängliga för dem för att inhämta den nödvändiga kunskapen. Det är därför vi har infört särskilda hygiensjuksköterskor som kan stödja förskolorna.

Idag har projektet förvandlats till en permanent avdelning av den lokala smittskyddsmyndigheten och expanderat till flera kommuner i regionen. Hygiensjuksköterskorna utbildar bland annat förskollärare, inspekterar sanitär utrustning och hygienrutiner, övervakar infektionsnivåer och utvecklar utbildningsmaterial och metoder för att lära barnen.

En väsentlig del av deras arbete är att övervaka frånvarosiffrorna i förskolorna. Statistiken visar stora skillnader mellan kommuner, stadsdelar och även avdelningar inom en och samma förskola.

Mother with two kids in the bathroom (photo)

− Det finns förskolor som har frånvarosiffror på cirka 20 procent, där det genomsnittliga barnet har missat skolan var femte dag, medan det i andra skolor bara har missat var tionde dag. Barn som går i skolor med en högre frånvaro bland elever och lärare, missar en massa möjligheter att lära sig. Förskolan lägger grunden för framtida utbildning och dessa barn får helt enkelt inte samma chans, säger Marianne Bengtsson.

Förskolor som har gått igenom detta program och har lärt sig hur man uppnår bättre handhygien, har visat förbättrade frånvarosiffror på mellan 7–13 procent. I en region med en befolkning på 1,7 miljoner gav programmet årliga besparingar på 5,5 miljoner dollar, 10 000 färre läkarbesök och 3 000 färre antibiotikarecept.5

Även om det finns tydliga fördelar med att förbättra skolnärvaron, håller få förskolor och skolor reda på sin statistik.

I en region med en befolkning på 1,7 miljoner gav programmet

5,5 miljoner USD
årliga besparingar,

10 000
färre läkarbesök och

3 000
färre antibiotikarecept.

− Den ansvariga myndigheten, i detta fall kommunerna, borde övervaka frånvarosiffrorna i sina förskolor och skolor. Detta är inte bara ett verktyg för att arbeta med handhygien, med bättre statistik kan du också identifiera andra problem. I vårt projekt har vi funnit fall av mögel och fukt genom att titta på frånvarosiffrorna.

Förutom närmare övervakning, har Marianne Bengtsson också önskemål om tydligare regler för hygienanläggningar i förskolor och skolor.

− Idag finns det rekommendationer, men de är inte tvingande. Vi besöker en hel del förskolor, även nybyggda, och där utformningen gör det svårt att uppnå god handhygien.

Framgångsfaktorer för att införa god handhygien i förskolor:

  • Handfat, tvål och pappershanddukar som är lättillgängliga för både barn och lärare.
  • En hygienansvarig lärare som kan anpassa rutiner till den specifika skolans situation.
  • Utbildade lärare som förstår varför handhygien är viktigt och har tillräckligt med tid för att se till att alla barn tvättar sina händer enligt rutinerna.
  • Föräldrar och andra vuxna runt barnen som föregår med gott exempel.
  • Använd lekfulla sätt, som t.ex. sånger, rim och lekar för att etablera rutiner för handhygien.

5 Västra Götalandsregionen, HYFS Final report 2006-2012, 2014.