Personligt välbefinnande – nyckeln till offentlig utveckling

Hygien och hälsa är nära kopplade till vårt välbefinnande och också mycket personligt. De betraktas därför ofta som privata angelägenheter som inte diskuteras offentligt. Tyvärr frodas skammen i hemlighet. Priset betalas av tjejen som använder smutsiga trasor för att hantera sin mens, mannen som inte kan lämna sitt hem för att det inte finns offentliga toaletter tillgängliga, eller kvinnan som kämpar för att dölja sin inkontinens för sina barn. Det högsta priset betalas av de mest utsatta, men det påverkar oss alla. Att investera i hygien och hälsa innebär att investera i strategiska faktorer som gör det möjligt för oss alla att leva ett mer värdigt liv och samtidigt skapa mer välmående samhällen.

Det krävs en flerdimensionell strategi av olika aktörer som går samman för att skapa en värld där alla människor överallt kan utöva säker hygien och leva hälsosamma liv.

Vi måste lyssna på och lära oss av dem vars röster sällan hörs. Vi behöver förstå vad som faktiskt är värdefullt för dem. En individanpassad strategi är viktig för att säkerställa att vi börjar med empati och skapar förståelse för hur vi tillgodoser allas behov.

Vi måste ge alla, oberoende av fysisk förmåga, de resurser som behövs för att de ska kunna ta hand om sin hygien och hälsa. Oavsett om det rör tillgång till rent vatten, tillgängliga toaletter eller hygienprodukter, är vi alla beroende av grundläggande nödvändigheter, politik och andra verktyg som möjliggör detta. Samtidigt måste vi vara medvetna om den miljöpåverkan detta kan få. Hygien- och hälsoprodukter är ofta engångsprodukter, och vi måste sträva efter att minimera den negativa effekten och säkerställa säker avfallshantering.

Vi måste förbättra kunskapen om hur hygien kan påverka välbefinnandet för oss själva och andra, och hur man bäst kan förebygga och hantera ohälsa. Denna kunskap måste spridas i hela samhället. Vi har alla en viktig roll att spela där beslutsfattare och politiker har ett särskilt ansvar att se till att detta händer.

Vi måste ändra attityder och stötta en mer öppen diskussion på alla nivåer. Förändring av attityder och vanor kommer att kräva brett samförstånd. Ledare på nationell nivår, globala beslutsfattare, ledande by- och stamledare, vd:ar, aktivister och andra måste lyfta mens, inkontinens och andra tabubelagda ämnen som rör hygien och hälsa långt högre upp på den globala agendan.

Partnerskap är viktiga för att ytterligare utveckla hygien och hälsa. Vi uppmanar politiker och beslutsfattare på alla nivåer att göra detta till en del av sin globala, nationella och lokala agenda, och vi råder alla individer att ta mod till sig och våga tala om ämnen som rör hygien och hälsa. Tillsammans kan vi skapa förändring.