Förord från Essity: Det är dags att omvandla insikter till åtgärder

Som ett ledande globalt hygien- och hälsoföretag har Essity unika kunskaper och insikter för att driva en global dialog om det starka sambandet mellan hygien, hälsa och välbefinnande. Under 2017 utbildade vi fler än 2,5 miljoner människor om hygien och hälsa. Vi lärde bland annat barn vikten av handhygien, kommunicerade med unga kvinnor om puberteten och utbildade vårdgivare och vårdpersonal om inkontinens. Genom att samarbeta med partners och utnyttja våra olika perspektiv, kompetenser och resurser, kan vi sprida kunskap, utveckla standarder och påverka reglering kring hälsa och hygien, och därmed förbättra välbefinnandet för miljontals människor världen över.

Magnus Groth, Vd och koncernchef, Essity (portrait)

Magnus Groth
Vd och koncernchef
Essity

Varje dag är det miljontals människor över hela världen som inte kan gå till sitt arbete, till skolan eller delta i sociala aktiviteter på grund av oro eller besvär relaterade till hygien och hälsa. Det kan vara ett resultat av att inte få vissa grundläggande behov tillgodosedda, såsom tillgång till rent vatten, rena toaletter eller hygien- och hälsoprodukter. Det är avgörande att övervinna kulturella stigman inom områden som menstruation och inkontinens för att nå personlig och samhällelig utveckling. FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) tillhandahåller ett utmärkt ramverk för att säkerställa allmän utveckling och individuellt välbefinnande.

För att kunna påverka och uppnå de bästa resultaten har vi valt att särskilt arbeta med de mål som ligger närmast vår expertis och verksamhet. I den här rapporten kommer vi särskilt att fokusera på tre av dessa mål: 3, 5 och 6. Som företag bidrar vi på olika sätt. Vi strävar efter att erbjuda kunder och konsumenter ansvarsfulla och resurseffektiva lösningar, produkter och kunskap. Med våra partners, såsom Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) och United Nations Foundation, delar vi kunskap och ökar medvetenheten om vad som krävs för att uppnå målen för hållbar utveckling. Vi tror att om vi levererar i enlighet med målen för hållbar utveckling, så kan vi skapa affärsmöjligheter som gör världen till en bättre plats för alla.

Tillsammans har vi en unik förståelse för vad som krävs när det gäller hygien och hälsa för att skapa ett samhälle där alla har liknande möjligheter att få sina grundläggande behov och rättigheter uppfyllda. Nu måste vi fortsätta att omvandla dessa insikter till åtgärder. För att få en ännu större inverkan bjuder vi in alla intressenter till att delta i dialogen för att driva på utvecklingen och öka de globala hygien- och hälsostandarderna.

Den här rapporten fokuserar på hälsa och hygien genom hela livet och vad vi kan göra för att bidra till en förbättring.