Personer med inkontinens ska inte behöva lida i tysthet

Inkontinens drabbar människor i alla åldrar och även om det finns många gemensamma utmaningar, är en del specifikt relaterade till de äldre. Paul van Houten, chef för den medicinska avdelningen hos Zonnehuisgroep Amstelland i Nederländerna, delar med sig av sina tankar om de utmaningar som är kopplade till kontinensvård och vad som kan göras för att förbättra kvaliteten.

Van Houten har över 30 års erfarenhet inom äldreomsorg och arbetar huvudsakligen med svaga, äldre personer som bor på vårdhem. Som vårdhemsläkare upptäckte han att en stor andel av hans patienter lider av inkontinens och insåg att det fanns väldigt lite kunskap om hur man tar hand om dem.

När inkontinens väl har diagnostiserats och det har bekräftats att den inte kan botas, bör vård bestå av en kombination av inkontinensskydd och strategier för toalettbesök.

– Att ha det rätta inkontinensskyddet är viktigt men det är alltid bättre att ha tillgång till en toalett när det behövs. Att bara förlita sig till inkontinentsskydd kan leda till förstoppning, infektioner eller hudirritation, säger van Houten.

För äldre med begränsad rörlighet är tillgång till en toalett i rätt tid ofta en utmaning, särskilt för dem som bor på ett vårdhem. I professionell äldreomsorg är resursbegränsningar en verklig utmaning. Enligt van Houten, skulle det krävas tre gånger fler vårdbiträden för att säkerställa att alla patienter alltid har tillgång till en toalett. Det finns emellertid effektivare sätt att möta patienternas behov.

Förbättra kontinensvård i vårdhem:

  • Säkerställa att toaletter är lätta att hitta och använda.
  • Lära kännetecknen patienterna visar när de behöver besöka toaletten.
  • Förstå på vilken tid av dygnet patienten vanligtvis behöver besöka toaletten och anpassa schemat till deras rytm.

– För det första måste man se till att toaletterna är enkla att hitta och använda. I vissa vårdhem är toaletterna nästan gömda. För det andra måste man lära sig tyda tecknen hos patienter som behöver besöka toaletten. För det tredje behöver man bedöma varje patient och få en bättre förståelse för när de vanligtvis behöver gå på toaletten. På det sättet kan vårdpersonalen anpassa sina scheman för att passa patienternas behov. Detta är bättre för patienterna och kräver inte nödvändigtvis mer personal.

En annan väsentlig faktor är att ta en mer holistisk syn på kontinensvård, speciellt för svaga, äldre människor som kanske lider av en rad andra sjukdomar, som demens eller Parkinsons sjukdom.

– Man måste ta flera förhållanden i beaktande. Inkontinens kan ha andra bakomliggande orsaker. Inkontinens kan exempelvis vara en följd av medicinering men att man inte känner till denna behandling. Därför behöver vi ha en mer holistisk syn, man kan inte bara titta på inkontinensen separat. En bättre förståelse för patientens behov är därför avgörande för att ge bästa möjliga vård.