Förändra diskussionerna om mens – vi har alla en roll att spela

Under de senaste åren har vi sett en förändring i hur man talar offentligt om mens. Menshjältarna som nämndes i föregående artikel illustrerar hur fler och fler människor vågar sätta stopp för tystnaden kring mens. De är inspirerande exempel som visar att vi alla kan påverka samtalen vi har om mens. Beslutsfattare inom både den offentliga och privata sektorn har ett särskilt ansvar för att driva denna förändring. Även företag som arbetar inom detta område har en roll att spela i att utmana tabun kring mens.

Woman washing hands (photo)

En annan väg för att få till fler öppna samtal och nå ett mycket stort antal personer är att använda extern kommunikation för att utmana stigman. Ett exempel är ”Blood normal”-kampanjen som lanserades i oktober 2017. Kampanjen skildrade mens som en normal del av livet och det var första gången en kampanj för bindor visade röd vätska istället för blå för att illustrera blod.

– Många annonsörer underhåller tabuna om mensblod. Idag är blod är en del av vår vardag – du ser blod i nyheter, tv-serier och filmer, men du konfronteras aldrig med mensblod, trots att det är normalt och tecken på sundhet. Vi tror att när du lyfter en fråga och börjar prata om det så börjar du normalisera det, och det är vad vi försöker göra, säger Tanja Grubner, Global Marketing & Communications Director för Feminine Care på Essity.

Att byta ut blå vätska mot röd kan tyckas vara ett litet steg men många tv-bolag har restriktioner när det gäller att visa mensblod på tv. Testvisningar av kampanjen har visat att kvinnor reagerar överväldigande positivt mot en mer verklig skildring av mensblod. Idag har kampanjen nått mer än 800 miljoner människor.

21 Global study conducted by Essity in May 2017 among 10 017 respondents in ten countries.