Om rapporten och samarbetet

Den här rapporten är den senaste utgåvan i en serie av rapporter som Essity har publicerat sedan 2008 med syftet att öka medvetenheten om den avgörande roll som hygien, sanitet och hälsa har för välbefinnande, individer och samhällen samt att ta fram lösningar på några av de problem vi står inför inom dessa områden.

Sedan 2014 har Essity och WSSCC samarbetat för att främja en global dialog kring hygien- och hälsofrågor samt möjligheter för organisationer, branscher och länder. Under 2016 utvecklade vi samarbetet ytterligare genom att gemensamt publicera rapporten Hygiene Matters Report: Joining Forces for Progress.

Insikter som samlats in från
20
länder

 • Australien
 • Belgien
 • Brasilien
 • Frankrike
 • Indien
 • Italien
 • Kenya
 • Kina
 • Mexico
 • Nederländerna
 • Pakistan
 • Ryssland
 • Schweiz
 • Senegal
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Tyskland
 • USA

Med den här upplagan av rapporten fortsätter vi vårt arbete. Vi erbjuder nya insikter genom att kombinera forskningsresultat, statistik, framgångsrika fall och vittnesmål från människor vars röster sällan hörs. Vi lyfter också fram lösningar och åtgärder som vi tycker är avgörande för att förbättra hygien- och hälsostandarder runt om i världen och genom livets olika skeden. Vår ambition är att inspirera och bjuda in fler aktörer till dialogen, partnerskap och att finna hållbara lösningar under framåtskridandet.

I de globala målens era är det väsentligt att arbeta tillsammans och vi förs samman av vår tro på att vi kan utnyttja varandras styrkor. Tillsammans och individuellt kommer vi att utnyttja rapportens insikter och lösningar för att använda i kampanjer för att höja allmänhetens medvetenhet, för politisk påverkan och i vårt arbete i samhället.

Du kan läsa mer om vårt arbete på www.essity.com och www.wsscc.org