Utbildning i menstruationshygien – ju tidigare desto bättre

Menarche, den första mensen, är en grundläggande del av en flickas övergång från barndom till tonåren. Studier visar att flickor i många länder går igenom den första mensen utan tillräcklig information och stöd. Flickor från hela världen rapporterar att de känner skam och rädsla. De potentiella hälsoeffekterna av dessa erfarenheter innefattar en försvagning av flickornas självförtroende, vilket i sin tur kan påverka deras förmåga att hävda sig i olika sammanhang. Det kan också påverka deras sexualitet och sexuella samt reproduktiva hälsa.6

Young girl doing gymnastics on a field in front of classmates (photo)

”Menstruerande kvinnor och flickor tvingas in i avskildhet, lider av nedsatt rörlighet och dietrestriktioner och kulturella normer kan hindra dem från att delta i dagliga aktiviteter. Trots, eller kanske på grund av detta, har menshygien varit rutinmässigt ignorerad av yrkesverksamma inom vattensektorn och även i hälso- och utbildningssektorerna.”

Catarina de Albuquerque, tidigare särskild rapportör för den mänskliga rättigheten till rent dricksvatten och sanitet

Sedan 2012, har WSSCC använt en holistisk metod för hantering av menshygien (Menstrual Hygiene Management, MHM) för att säkerställa att kvinnor och flickor får tillgång till information om de biologiska processerna kring menstruationen, samt hygieniska metoder för att hantera sin mens så att de kan göra välgrundade val. WSSCC:s metod syftar till att ge information om pubertet och mens så tidigt som möjligt innan puberteten börjar.

Asha, en 11-årig flicka från Assam, Indien delade med sig av sina erfarenheter av mens och svårigheter under ett nyligen inträffat utbildningssessionen. Hon talade inte bara om brist på information och förvirring när hon fick sin första mens, men också om hur hennes dagliga liv förändrades under varje mens.

Women displaying MHM bracelets at their wrists (photo)

– Ibland går jag inte till skolan eftersom det är alltför svårt att sitta på lektionerna hela dagen när det inte finns ordentliga ställen att byta och tvätta sig, utan att mina klasskamrater och lärare får reda på att jag har mens, sa hon.

Asha och andra flickor som deltog i sessionen fick information om menscykeln från WSSCC-utbildare som är specialiserade på att skingra myter och tabun i ett kulturellt sammanhang. Utbildare delar också med sig av en omfattande visuell guide med titeln ”När vi växer”, vilket förstärker positiva budskap och beskriver fysiska och känslomässiga förändringar för både pojkar och flickor som genomgår puberteten. I tillägg till diskussioner, reserverade enbart för kvinnor för att säkerställa en säker miljö för öppen diskussion, innehåller metoden också kompletterande utbildningar särskilt riktade mot pojkar och män.

Det finns tre väsentliga steg för att garantera säker MHM:

  • Bryta tystnaden. Förståelse för att mens är en del av livet och en distinkt biologisk, kvinnlig utmärkande egenskap som flickor och kvinnor ska vara stolta över, inte skämmas för. Flickor uppmuntras att prata och diskutera på ett medvetet och positivt sätt för att förbereda dem känslomässigt och fysiskt för menarchen och återkommande månatliga mensperioder därefter.
  • Hantera mensen hygieniskt och säkert. Säkerställa att det finns tillräckligt med vatten, rengörings- och tvättmaterial och privata utrymmen för hantering av mensflöden hygieniskt och intimt, hantera smärta och/eller eventuella närstående problem med värdighet, i hemmet och i offentliga utrymmen.
  • Säker återanvändning och kassering. Säkerställa mekanismer för säker återanvändning, insamling och säker kassering av mensavfall med värdighet på ett miljömässigt säkert sätt.
Armband för hantering av menshygien (illustration)

Armband för hantering av menshygien

För att stödja och förstärka dess arbete med menshygien, har WSSCC utvecklat illustrationen ”Menstrual Hygiene Management Ring”, ett armband för hantering av menshygien, i samarbete med den indiska designern Lakshmi Murthy. Illustrationen av armbandet visas i rapporter och meddelanden, och används också som ett främjandearmband i utbildningar med kvinnor och flickor. Dess kulor och färger representerar menscykeln. Armbandet hjälper till att understryka att mensen är något att vara stolt över varje månad och något som ska diskuteras, inte ignoreras.

Under MHM-utbildningarna gör kvinnor och flickor armbanden själva i enlighet med sina individuella menscykler, och bär sedan armbanden samtidigt som de avgett ett löfte om att tala om mens i och utanför hemmet för att bryta tabun. Armbandet har burits av kvinnor och män, inklusive regeringstjänstemän, och aktivister från Finland, Kina, Indien, Kenya, Nederländerna, Niger, Portugal, Senegal, Sydafrika, Spanien, Sverige, Tanzania och USA som förespråkare för att öka medvetenheten för vikten av MHM och av att driva förändring.

6 M. Sommer, C. Sutherland & V. Chandra-Mouli, ‘Putting menarche and girls into the global population health agenda’, Reproductive Health, vol. 12, no. 24, 2015.