Lekfullhet – nyckeln till att skapa goda handhygienvanor

Att hjälpa barn att utveckla goda vanor kring handhygien tidigt lägger en grund för resten av livet. Nyckeln till framgång är att göra utbildningen till roliga och minnesvärda aktiviteter för barnen.

Att engagera barn på ett lekfullt sätt med hjälp av storytelling och spel har visat sig vara en framgångsfaktor för att skapa goda hygienrutiner. Essity har länge arbetat med att utveckla ett pedagogiskt material tillsammans med och för både lärare, föräldrar och skolor. Materialet innehåller två hjälpmedelsuppsättningar ämnade för barn, lärare och föräldrar. ”Ellas handtvättsäventyr” innehåller en app för yngre barn, hygienbroschyrer och utbildningsmaterial ämnade för vårdgivare, medan ”Max handtvättsskola” består av utbildningsmaterial för att användas i skolor för äldre barn.

Essitys anställda arbetar även med och besöker regelbundet förskolor och skolor för att dela med sig av sina kunskaper om handhygien. Nyckeln är att väcka barnens nyfikenhet för att förstå den underliggande principen mellan bakterier, hygien och hälsa, till exempel med hjälp av experiment. Ett sådant experiment innebär att sticka torra och våta händer ner i sand för att visa vikten av att torka händerna, medan ett annat använder UV-ljus för att låta barnen själva se hur mycket smuts som finns kvar efter en halvdan handtvätt.