Early adopters – nästa steg

Ju tidigare frågor om hygien och hälsa introduceras, desto bättre. Detta stämmer i synnerhet för frågor om pubertet och mens. Alldeles för många flickor upplever sin första mens som en traumatisk händelse, vilket inte bara är skrämmande, men kan också leda till social uteslutning. Information i tid är viktigt så att flickor har en förståelse för vad de går igenom och har möjlighet att hantera sin mens.

Idag vet vi vad som krävs för att se till att alla ungdomar ska kunna hålla sig friska. För att uppnå dessa mål behövs breda koalitioner där alla aktörer samarbetar för att driva på utvecklingen.

Krav på åtgärder:

  • Gör tillgång till rent vatten och toaletter till en prioritet. Alla barn och ungdomar behöver tillgång till rent vatten och säkra toaletter, oavsett om det är hemma, i skolan eller ute i samhället. Det är särskilt viktigt att flickor har tillgång till könssegregerade toaletter där de känner sig trygga och har möjlighet att hantera sin mens.
  • Främja kunskap, attityder och praxis genom allmänna politiska instrument. Föräldrar, lärare och samhället i stort måste ges de resurser (kunskap och tid) och instrument som behövs för att utöva säkra hygienvanor och undervisa barnen om hur man gör samma sak vid en tidig ålder.
  • Gör hygien till en prioritet på skolan och andra platser där det finns barn. Alla förskolor, skolor och andra platser där det finns barn, bör ha de nödvändiga faciliteter och den utbildning som behövs för att utöva en god hygien, såsom handtvätt. Hygien och hälsorelaterade ämnen bör ingå i läroplanen och grundorsaken till frånvarosiffror följas noga.