Förord från WSSCC: Att sätta människan i centrum

Hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDGs) är två år gamla och vi ser redan otroliga framsteg mot agendan för 2030. Länder runt om i världen utvecklar nationella planer för att möta hållbarhetsmålen och delar framgångar och lärdomar med andra, vilket tyder på en kollektiv anda för att förändra världen. Partnerskap bildas mellan myndigheter, internationella organ, den privata sektorn, den akademiska världen och det civila samhället... det verkar som om det finns ett kollektivt meddelande: Vi kan inte göra det ensamma. Aktivister, studenter, opinionsbildare och medborgare arbetar tillsammans med att leda kampanjer och göra sina röster hörda för att tala om frågor som är viktiga för dem – hälsa, utbildning, jämställdhet, klimatförändring och fred, bara för att nämna några. Kollektiva åtgärder pågår överallt.

Rolf Luyendijk, Executive Director, WSSCC (portrait)

Rolf Luyendijk
Executive Director
WSSCC

Mitt i utvecklingen finns det fortfarande arbete att göra. Hållbarhetsmål 6 (om rent vatten och sanitet) är ett av dessa områden. 4,5 miljarder människor i världen saknar fortfarande en säkert hanterad sanitet, och dålig hygienpraxis har förödande effekter på individens hälsa och välbefinnande, på undernäring och barndödlighet och bidrar till växande samhällsproblemen runt sjukdomsutbrott.

Kvinnor, flickor och människor i utsatta situationer (SDG-mål 6.2) är av särskilt intresse. Tänk på den unga tjejen som menstruerar för första gången vid 12 års ålder. Hon har ingen tidigare information om sin mens eftersom, i motsats till allmän tro, det i många länder är färre än hälften av tjejerna som har blivit upplysta om menstruation av sina mödrar före mensdebuten. De könsspecifika samhälleliga normerna i hennes gemenskap antyder att hon är oren och inte kan delta i vissa sociala aktiviteter, att hon inte ska äta eller röra vissa livsmedel, att hon inte kan laga mat eller hjälpa till i köket eller att hon inte bör bada under en vecka på grund av den felaktiga tron att, om man tvättar sig under mensen, ökar risken för infertilitet. Tänk på den äldre kvinnan som arbetar på en lantlig marknad med att sälja sina grönsaker. Hon måste stanna kvar i sitt stånd för att tjäna pengar varje dag, och ändå har marknaden inga faciliteter, inga toaletter. Trots värmen slutar hon ibland att dricka vatten så att hon inte behöver använda toaletten.

Vi kan inte prata om att ändra policyer och praxis utan att hålla människor i åtanke, utan att ha lyssnat på dem, utan att förstå deras behov och utan att förstå rådande föreställningar och vanor. Agendan 2030 uppmanar oss alla att tänka annorlunda, att agera på olika sätt och att samarbeta på olika sätt. WSSCC och Essity bildade ett partnerskap 2014 för att göra just detta. Att sätta hygien och hälsa i centrum för samtalet innebär mer fokus på glömda och tabubelagda ämnen och det öppnar upp för möjligheter till förändring som inte bara innefattar individer, utan även samhället som helhet. Hygien är bara början.