Fysiska förändringar, ändrade behov – nästa steg

Krav på åtgärder:

  • Prioritera hygien- och hälsolösningar för personer med särskilda behov. I samhället, i hälso-och sjukvården och i den nationella politiken bör alla människor, särskilt de mest utsatta, ges bästa möjliga vård för sin hygien och hälsa.
  • För en nära dialog med personer med inkontinens för att bidra till en starkare känsla av ett värdigt liv. Inkontinens borde diskuteras mer öppet och göras till en prioriterat område inom folkhälsa. En personcentrerad strategi bör vara en central del av kontinensvården.
  • Integrera hygienpraxis i all hälso- och sjukvård. Vi behöver fortsätta att fördjupa vår kunskap om hur infektioner kan förebyggas, utbilda vårdpersonal i goda hygienvanor, se till att alla vårdinrättningar har tillgång till rent vatten och handdesinfektionsmedel, följa upp och övervaka förbättringar, dela goda exempel mellan institutioner och använda innovativa metoder för att förbättra rutiner inom handhygien.