Främjande av politisk förändring i Väst- och Centralafrika

30 procent av kvinnorna i Senegal är aktiva inom arbetslivet. 77 procent av dem arbetar inom den informella ekonomin – småföretagare, marknadssäljare, etc. Många kvinnor uppger att dessa arbetsplatser antingen saknar toaletter eller att de är osäkra att använda.15

Lucile driver en butik på Kaffrine-marknaden i centrala Senegal, där hon säljer tyger och kroppsvårdsprodukter. I mars 2017 delade hon med sig av sin frustration över de bristfälliga faciliteterna nära marknaden:

– Jag har jobbat på marknaden sedan 2009 och jag använder inte toaletterna, eftersom man blir sjuk om man går in där! De är inte säkra, de är gemensamma (ingen separation för män/kvinnor), de är smutsiga och de stinker. När jag inte mår bra i min mage tar jag en mc-taxi för att åka hem (för att gå på toaletten) och jag betalar 200 F (0,35 USD) för resan.

Kvinnor som arbetar i informella sektorer är ofta de mest utsatta på grund av en avsaknad av standarder och underhåll på offentliga toaletter.

WSSCC försöker lyfta fram kvinnors och flickors sanitets- och hygienbehov inom och utanför hemmet genom att arbeta med lokala, regionala och nationella beslutsfattare över olika sektorer för att förändra politik, länka budgetar, bygga kapacitet och integrera tabubelagda ämnen i politiska diskussioner. Det gemensamma programmet med FN för kvinnor i Väst- och Centralafrika om kön, sanitet och hygien har uppnått förändring av politik, utbildning och aktionsforskning i tre målländer: Niger, Kamerun och Senegal.

Women listening (photo)

Senegal har varit visat sig vara speciellt framgångsrikt med förespråkare på höga poster i många departement som stödjer kopplingarna mellan kön, hälsa, sanitet och hygien på nationell nivå. Detta skapade utrymme för en reviderad politik, vilket bekräftades i november 2017. Rekommendationerna från det gemensamma programmet användes som bidrag till den ändrade politiken, och det finns nu standardiserade riktlinjer om lämplig utformning av anläggningar på nationell nivå i Senegal, inklusive offentliga platser. Dessa riktlinjer är inte bara tillgängliga för statliga myndigheter, utan också för den privata sektorn och den allmänna befolkningen.

Senegal är också en framgångssaga för kvinnor: den handbok som finns för tonåringars och ungdomars reproduktiva hälsa innehåller nu information om kvinnors hygien, och landets miljölagstiftning ses för närvarande över för att innefatta bestämmelser om menshygien i hela Senegal.

15 WSSCC-UN Women Joint Programme on Gender, Sanitation and Hygiene, 2017.