Utbildning om menstruell hälsa för ökad kunskap och tidigare diagnos

Nonchalerandet av kvinnors mensvärk har en lång historia, och påverkar välbefinnande och förmåga till framsteg i samhället idag. Genom att höja kunskapen om menstruell hälsa vill Mike Armour, forskarassistent som arbetar med kvinnors hälsa på Western Sydney University i Australien, öka kvinnors kunskap om sina menscykler. Han vill också minska fördröjningen av diagnoser av sjukdomar som kan ligga bakom mensvärk, som till exempel endometrios.

Uppfattningen om att mensvärk är normalt kan få allvarliga konsekvenser. Flera studier visar att kunskapen om effektiva behandlingar är låg16 och att flickor med mensvärk upplever minskad prestationsförmåga i klassrummet samt närvaro17. Men det finns ofta en kultur av tystnad kring menstruation i skolorna. En studie utförd av Plan International UK bland brittiska flickor i åldern 14–21 fann att endast en av fem flickor känner sig bekväm för att diskutera sin mens med en lärare, och av de flickor som har missat skolan på grund av mensvärk hittar 59 procent på en annan ursäkt.18

När det gäller arbetslivet fann en färsk YouGov-studie bland australiensiska kvinnor att så många som 77 procent av de arbetande kvinnorna uppgav att deras mensvärk påverkar deras arbetsförmåga. Ändå är det bara runt en tredjedel av dem som har diskuterat det med sin arbetsgivare.19

Two young women on an escalator (photo)

– Kvinnor kan tillbringa dagar med att sitta i långa möten eller föreläsningar med svår värk, men eftersom det inte är socialt accepterat att prata om mensvärk säger de inte det till sin lärare eller chef – i synnerhet inte om det är en man. Det kan ha en stor inverkan på ens liv, speciellt om man har endometrios där smärtan kan vara svår att förutse.

Kostnaden för menssmärtor handlar inte bara om priset varje enskild kvinna får betala. En genomgång av studier om den ekonomiska effekten av endometrios i olika länder visade att de indirekta kostnaderna till följd av sjukskrivning och arbetslöshet var upp till 15 737 USD per kvinna och år.20

Ett problem identifierat av Armour och hans kollegor är att kvinnor ofta lider brist på förståelse om vad som händer under menscykeln, trots att de lärt sig om det i skolan.

– De flesta lär sig mekaniken, men inte hur det faktiskt ser ut och känns. Medan menscykler och symptom varierar från person till person, är det viktigt att förstå när saker går bortom normaltillståndet.

Vi vill stärka kvinnor genom att ge dem kunskap om menscykler och förmåga att identifiera ovissa symptom i tidigare skeden.

För att ta itu med detta utvecklar Armour och hans forskargrupp pedagogiskt onlinematerial för att förbättra kunskapen om menstruell hälsa bland unga kvinnor. Armour hoppas att det kommer att leda till tidigare diagnos av sjukdomar, som endometrios.

– För endometrios är tiden mellan symptomdebut och diagnos runt sju år. Vi vill stärka kvinnor genom att ge dem kunskap om menscykler och förmåga att identifiera symptom i tidigare skeden.

16 I. Thirza et al., ‘ Primary Dysmenorrhea in Young Western Australian Women: Prevalence, Impact, and knowledge of Treatment’, Journal of Adolescent Health, vol.25, 1999, pp 40–45.

17 Banikarim C, Chacko MR, Kelder SH. Prevalence and impact of dysmenorrhea on hispanic female adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000;154(12):1226-1229; Chiou MH, Wang HH. Predictors of dysmenorrhea and self-care behavior among vocational nursing school female students. J Nurs Res. 2008;16(1):17-25; Khamdan HY, et al., The Impact of Menstrual Period on Physical Condition, Academic Performance and Habits of Medical Students, Journal of Womens Health Care, 2014; Chia CF, et al., Dysmenorrhoea among Hong Kong university students: prevalence, impact, and management. Hong Kong Medical Journal. 2013;19(3):222-228.

18 Plan International UK, 2017, https://plan-uk.org/media-centre/almost-half-of-girls-aged-14-21-are-embarrassed-by-their-periods, accessed 2018-02-14.

19 YouGov, 2017, https://au.yougov.com/news/2017/10/12/period-pain-suffer/, accessed 2018-02-14.

20 A. M. Soliman H. Yang E. Xiaoyan Du C. Kelley C. Winkel, The direct and indirect costs associated with endometriosis: a systematic literature review. Hum Reprod. 2016 Apr;31(4):712-22.