Verksamhet och struktur

Essity delar upp och redovisar sin affär i tre affärsområden – Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. Personal Care inkluderar produktsegmenten Incontinence Products, Baby Care, Medical Solutions och Feminine Care. Consumer Tissue inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt-, och pappersservetter. Professional Hygiene inkluderar kompletta hygienlösningar, inklusive toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, Internet of Things sensorteknik samt service och underhåll.

Europa är Essitys största marknad. Koncernen har därutöver även starka positioner i Nordamerika, Latinamerika och Asien. Expansion sker både genom organisk tillväxt och förvärv.

Organisation

Essity har följande fyra affärsenheter:

  • Health and Medical Solutions, erbjuder incontinence products i Europa och Nordamerika och medical solutions i Asien, Europa och Nordamerika.
  • Consumer Goods, erbjuder consumer tissue, baby care och feminine care i Europa, Mellanöstern och Afrika.
  • Latin America, erbjuder consumer tissue, baby care, incontinence products, medical solutions, feminine care och professional hygiene i Latinamerika.
  • Professional Hygiene, erbjuder professional hygiene i Europa och Nordamerika.

Utöver affärsenheterna har Essity etablerat tre globala enheter:

  • Global Hygiene Category (GHC) med globalt ansvar för kund- och konsumentvarumärken samt innovation.
  • Global Hygiene Supply Tissue (GHS-T) med globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Consumer Tissue och Professional Hygiene.
  • Global Hygiene Supply Personal Care (GHS-PC) med globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Personal Care.

I organisationen finns sex koncernfunktioner: Finans & Ekonomi, Human Resources, Hållbarhet, Legal Affairs, Kommunikation samt Strategi & Affärsutveckling där även ansvaret för Global Business Services (GBS) & IT-services ingår. GBS globala ansvarsområde är att tillhandahålla professionella och transaktionella tjänster inom finansområdet, personaladministrativ support, organisation av master data samt kontorsrelaterade tjänster och service för samtliga enheter inom Essity.

I dotterbolaget Vinda, ett börsnoterat asiatiskt hygienbolag där Essity är majoritetsägare, utövar Essity inflytande via styrelserepresentation.

Händelser under året

Den 3 april 2017 slutfördes förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. BSN medical utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 1 394 MEUR och övertagande av nettolåneskuld till 1 321 MEUR. Essity konsoliderar BSN medical från och med 3 april 2017.

Den 5 april 2017 beslutade årsstämman i SCA i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Essity Aktiebolag (publ) till SCAs aktieägare. Essity Aktiebolag (publ) noterades på Nasdaq Stockholm den 15 juni 2017.

Under första kvartalet 2017 avvecklades hygienverksamheten i Indien till följd av bolagets bedömning att lönsamhet inte kunde uppnås inom rimlig tid.

Under året togs beslut om omstruktureringsåtgärder inom mjukpappersproduktionen i Storbritannien och USA. Dessutom beslutades om investeringar inom mjukpappersverksamheten i Mexiko och Storbritannien samt Baby Care-verksamheten i Europa.

Organisation

Organisation (organigramm)

* Inom koncernfunktion Strategi & Affärsutveckling ingår även ansvaret för Global Business Services (GBS) & IT-services. GBS globala ansvarsområde är att tillhandahålla professionella och transaktionella tjänster inom finansområdet, personaladministrativ support, organisation av master data samt kontorsrelaterade tjänster och service för samtliga enheter inom Essity.